1974 Caupolican

tiểu hành tinh

1974 Caupolican (1968 OE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1968 bởi C. Torres ngày exposures bởi S. Cofre và himself ở University of Chile, Cerro El Roble Station.

Caupolican
Khám phá
Khám phá bởiC. Torres ngày exposures bởi S. Cofre và himself
Nơi khám pháUniversity of Chile, Cerro El Roble Station
Ngày phát hiện18 tháng 7 năm 1968
Tên định danh
Tên định danh
1974
Đặt tên theo
Caupolicán
1968 OE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8436330
Viễn điểm quỹ đạo3.4792096
Độ lệch tâm0.1005207
2053.1562144
64.71985
Độ nghiêng quỹ đạo10.22787
168.36895
92.58679
Đặc trưng vật lý
12.7

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa