1978 Patrice

tiểu hành tinh

1978 Patrice (1971 LD) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Patrice
Tên chỉ định
Tên chỉ định1978
1971 LD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7243115
Viễn điểm quỹ đạo2.6643289
Độ lệch tâm0.2141933
Chu kỳ quỹ đạo1187.2670751
Độ bất thường trung bình80.93344
Độ nghiêng quỹ đạo4.34305
Kinh độ của điểm nút lên54.39847
Acgumen của cận điểm268.52185
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi