1987 Kaplan

tiểu hành tinh

1987 Kaplan (1952 RH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1952 bởi P. F. ShajnSimeis.

Kaplan
Khám phá
Khám phá bởiP. F. Shajn
Nơi khám pháSimeis
Ngày phát hiện11 tháng 9 năm 1952
Tên định danh
1987
1952 RH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8402773
Viễn điểm quỹ đạo2.9236237
Độ lệch tâm0.2274074
1342.7573014
47.33029
Độ nghiêng quỹ đạo23.67010
314.34425
38.04521
Đặc trưng vật lý
11.4

Liên kết ngoàiSửa đổi