Mở trình đơn chính

1990 Pilcher (1956 EE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1956 bởi K. ReinmuthHeidelberg.

Pilcher

Khám phá và chỉ định
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá9 tháng 3 năm 1956
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh1990
Tên thay thế1956 EE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0625297
Viễn điểm quỹ đạo2.2866247
Độ lệch tâm0.0515261
Chu kỳ quỹ đạo1171.2798282
Độ bất thường trung bình65.30944
Độ nghiêng quỹ đạo3.13067
Kinh độ của điểm nút lên193.73188
Acgumen của cận điểm12.64271
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H)13.14

Liên kết ngoàiSửa đổi