19912 Aurapenenta

tiểu hành tinh

19912 Aurapenenta (1955 RE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1955 by Chương trình tiểu hành tinh IndianaĐài thiên văn Goethe Link, Brooklyn, Indiana. The name honors the fiftieth anniversary ở 2007 thuộc Association of Universities for Research in Astronomy (AURA).[1]

Aurapenenta
Khám phá
Khám phá bởiChương trình tiểu hành tinh Indiana
Nơi khám pháĐài thiên văn Goethe Link
Ngày phát hiện14 tháng 9 năm 1955
Tên định danh
19912
1955 RE1, 1955 TF, 1988 SY, 1998 FG105
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7759008
Viễn điểm quỹ đạo2.9812972
Độ lệch tâm0.2533837
1339.9243218
137.51125
Độ nghiêng quỹ đạo7.24310
319.58178
22.44916
Đặc trưng vật lý
14.0

Chú thích

sửa

Liên kết ngoài

sửa