2005 Hencke

tiểu hành tinh

2005 Hencke (1973 RA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1973 bởi Wild, P.Zimmerwald.

Hencke
Khám phá
Khám phá bởiWild, P.
Nơi khám pháZimmerwald
Ngày phát hiện2 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định2005
Đặt tên theo
Karl Ludwig Hencke
1973 RA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1842348
Viễn điểm quỹ đạo3.0593668
Độ lệch tâm0.1668952
Chu kỳ quỹ đạo1550.5935414
Độ bất thường trung bình20.93034
Độ nghiêng quỹ đạo12.21389
Kinh độ của điểm nút lên291.17214
Acgumen của cận điểm111.27265
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.2

Liên kết ngoàiSửa đổi