2007 McCuskey

tiểu hành tinh

2007 McCuskey là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện tại Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. Nó được đặt theo tên của giám độc trạm thiên văn người Mỹ Sidney W. McCuskey.

2007 McCuskey
Khám phá
Khám phá bởiChương trình tiểu hành tinh Indiana
Ngày phát hiện22 tháng 9 năm 1963
Tên định danh
A921 EK; 1936 HP;
1941 SW1; 1943 EL;
1947 GE; 1951 LV;
1952 SB1; 1952 UR1;
1958 GB; 1963 SQ;
1963 TL; 1963 VC;
1965 CA; 1965 CC;
1966 OB; 1969 EC1;
1970 QD1
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 6 năm 2006 (JD 2453900.5)
Cận điểm quỹ đạo315.312 Gm (2.108 AU)
Viễn điểm quỹ đạo398.061 Gm (2.661 AU)
356.686 Gm (2.384 AU)
Độ lệch tâm0.116
1344.745 d (3.68 a)
19.22 km/s
30.500°
Độ nghiêng quỹ đạo3.050°
17.141°
184.504°
Đặc trưng vật lý
Kích thước21.88 km
Khối lượng1.1×1016? kg
Mật độ trung bình
2.0? g/cm³
0.0061? m/s²
0.0116? km/s
? d
Suất phản chiếu0.0703
Nhiệt độ~180 K
Kiểu phổ
?
11.8

Tham khảo sửa