2012 Guo Shou-Jing

tiểu hành tinh

2012 Guo Shou-Jing (1964 TE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1964 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Trung Quốc Guo Shoujing (1233–1316).

Guo Shou-Jing
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện9 tháng 10 năm 1964
Tên chỉ định
2012
Đặt tên theo
Guo Shoujing
1964 TE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9120793
Viễn điểm quỹ đạo2.7457899
Độ lệch tâm0.1789897
1298.1783745
143.73975
Độ nghiêng quỹ đạo2.90954
277.35400
36.39271
Đặc trưng vật lý
13.2

Liên kết ngoàiSửa đổi