2016 Heinemann

tiểu hành tinh

2016 Heinemann (1938 SE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1938 bởi Bohrmann, A.Heidelberg.

Heinemann
Khám phá
Khám phá bởiBohrmann, A.
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện18 tháng 9 năm 1938
Tên định danh
2016
1938 SE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5312689
Viễn điểm quỹ đạo3.7274597
Độ lệch tâm0.1911236
2022.0068485
185.94489
Độ nghiêng quỹ đạo0.92291
17.04277
342.12636
Đặc trưng vật lý
0.1019
11.40

Liên kết ngoàiSửa đổi