2023 Asaph

tiểu hành tinh

2023 Asaph là một thiên thạch được phát hiện tại Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana.

Tham khảoSửa đổi