2068 Dangreen

tiểu hành tinh

2068 Dangreen (1948 AD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1948 bởi Laugier, M.Nice.

Dangreen
Khám phá
Khám phá bởiLaugier, M.
Nơi khám pháNice
Ngày phát hiện8 tháng 1 năm 1948
Tên định danh
2068
1948 AD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4955438
Viễn điểm quỹ đạo3.0480222
Độ lệch tâm0.0996612
1685.5330093
79.98205
Độ nghiêng quỹ đạo12.88892
96.12089
320.59903
Đặc trưng vật lý
0.0393
11.50

Liên kết ngoàiSửa đổi