2091 Sampo

tiểu hành tinh

2091 Sampo (1941 HO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 4 năm 1941 bởi Y. VaisalaTurku.

Sampo
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày khám phá26 tháng 4 năm 1941
Tên chỉ định
Tên chỉ định2091
Đặt tên theo
Sampo
1941 HO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8202623
Viễn điểm quỹ đạo3.2054009
Độ lệch tâm0.0639164
Chu kỳ quỹ đạo1910.1202468
Độ bất thường trung bình75.40378
Độ nghiêng quỹ đạo11.37380
Kinh độ của điểm nút lên114.75287
Acgumen của cận điểm322.37844
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.1582
Cấp sao tuyệt đối (H)10.20

Liên kết ngoàiSửa đổi