Ngày 20 tháng 10 là ngày thứ 293 (294 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 72 ngày trong năm.

<< Tháng 10 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Ngày lễ và kỷ niệm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Radner, Karen (2003). “The Trials of Esarhaddon: The Conspiracy of 670 BC” [Phiên tòa Esarhaddon: âm mưu năm 670 TCN]. ISIMU: Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad (bằng tiếng Anh). 6: 166.

Liên kết ngoài sửa