20 tháng 6

ngày

Ngày 20 tháng 6 là ngày thứ 171 (172 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 194 ngày trong năm.

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Ngày lễ và kỷ niệmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi