20 tháng 8

ngày

Ngày "20 tháng 8" là ngày thứ 232 (233 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn lại 133 ngày trong năm.

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Những ngày lễ và kỷ niệmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi