21087 Petsimpallas

tiểu hành tinh

21087 Petsimpallas (1992 BH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1992 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên botanist và zoologist Peter Simon Pallas.

Petsimpallas
Khám phá
Khám phá bởiE. W. Elst
Nơi khám pháĐài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá30 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định21087
Đặt tên theo
Peter Simon Pallas
1992 BH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1902029
Viễn điểm quỹ đạo3.1687085
Độ lệch tâm0.1825941
Chu kỳ quỹ đạo1602.0213950
Độ bất thường trung bình34.58537
Độ nghiêng quỹ đạo11.19217
Kinh độ của điểm nút lên274.18441
Acgumen của cận điểm55.33741
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi