2108 Otto Schmidt

tiểu hành tinh

2108 Otto Schmidt (1948 TR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1948 bởi P. F. ShajnSimeis.

Otto Schmidt
Khám phá
Khám phá bởiP. F. Shajn
Nơi khám pháSimeis
Ngày phát hiện4 tháng 10 năm 1948
Tên định danh
2108
Đặt tên theo
Otto Schmidt
1948 TR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4257597
Viễn điểm quỹ đạo2.4488531
Độ lệch tâm0.0047375
1389.8361974
252.18474
Độ nghiêng quỹ đạo10.78721
328.03620
52.95481
Đặc trưng vật lý
0.1215
11.50

Liên kết ngoàiSửa đổi