21404 Atluri

tiểu hành tinh

21404 Atluri (1998 FD61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm LincolnSocorro.

Atluri
Khám phá
Khám phá bởiNhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám pháSocorro
Ngày khám phá20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định21404
1998 FD61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9046562
Viễn điểm quỹ đạo2.4368046
Độ lệch tâm0.1225736
Chu kỳ quỹ đạo1168.1732749
Độ bất thường trung bình24.09048
Độ nghiêng quỹ đạo4.87394
Kinh độ của điểm nút lên185.93138
Acgumen của cận điểm48.46865
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi