2160 Spitzer

tiểu hành tinh

2160 Spitzer (1956 RL) là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana.

Liên kết ngoàiSửa đổi

2160 Spitzer tại Cơ sở dữ liệu vật thể nhỏ JPL