2162 Anhui

tiểu hành tinh

2161 Anhui (1966 BE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1966 ở Đài thiên văn Tử Kim SơnNam Kinh, Trung Quốc.

Anhui
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNankin, Trung Quốc
Ngày phát hiện30 tháng 1 năm 1966
Tên định danh
2162
Đặt tên theo
An Huy
1966 BE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo1.9514532
Viễn điểm quỹ đạo2.5028826
Độ lệch tâm0.1237961
1214.0256791
148.11773
Độ nghiêng quỹ đạo3.04864
128.64996
285.71648
Đặc trưng vật lý
13.0

Tên gọi lấy theo tên tỉnh An Huy

Liên kết ngoài sửa