2165 Young

tiểu hành tinh

2165 Young (1956 RJ) là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Hoa Kỳ Charles Augustus Young.

Liên kết ngoàiSửa đổi