21850 Abshir (1999 TF142) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm LincolnSocorro.

Abshir
Khám phá
Khám phá bởiNhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám pháSocorro
Ngày khám phá7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định21850
1999 TF142
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6024459
Viễn điểm quỹ đạo2.7499945
Độ lệch tâm0.0275666
Chu kỳ quỹ đạo1599.1205548
Độ bất thường trung bình195.45631
Độ nghiêng quỹ đạo2.36616
Kinh độ của điểm nút lên305.40275
Acgumen của cận điểm217.03029
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)15.3

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi