2185 Guangdong

tiểu hành tinh

2185 Guangdong (1965 WO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 1965 ở Đài thiên văn Tử Kim Sơn.

Guangdong
Khám phá
Ngày phát hiện,
Tên định danh
2185
Đặt tên theo
Quảng Đông
1965 WO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2648405
Viễn điểm quỹ đạo3.1497485
Độ lệch tâm0.1634303
1627.0529736
276.43994
Độ nghiêng quỹ đạo9.59242
60.83074
261.94271
Đặc trưng vật lý
0.1840
11.30

Liên kết ngoài sửa