Ngày 21 tháng 4 là ngày thứ 111 trong mỗi năm thường (ngày thứ 112 trong mỗi năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 254 ngày nữa trong năm.

<< Tháng 4 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sự kiện Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Mất Sửa đổi

Ngày lễ và ngày kỷ niệm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Tòa Công lý Quốc tế. “The Constitution of the Universal House of Justice” [Hiến pháp của Tòa Công lý Quốc tế]. Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2017.