2201 Oljato

tiểu hành tinh

2201 Oljato (1947 XC) là một Apollo asteroid được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1947 bởi H. L. GiclasFlagstaff (LO).

Oljato
Khám phá
Khám phá bởiH. L. Giclas
Nơi khám pháFlagstaff (LO)
Ngày phát hiện12 tháng 12 năm 1947
Tên định danh
2201
1947 XC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo.6237570499368092
Viễn điểm quỹ đạo3.720270016651145
Độ lệch tâm.7128208271378275
1169.209181856546
291.5352929291012
Độ nghiêng quỹ đạo2.516858605930068
76.61824963805515
96.23419922902029
Đặc trưng vật lý
0.4328
15.25

2201 was a target thuộc Hubble search for transition comets (Transition Comets — UV Search for OH Emissions in Asteroids).

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi