2211 Hanuman

tiểu hành tinh

2211 Hanuman (1951 WO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1951 bởi Leland E. CunninghamMount Wilson.

Hanuman
Khám phá
Khám phá bởiCunningham, L. E.
Nơi khám pháMount Wilson
Ngày phát hiện16 tháng 11 năm 1951
Tên chỉ định
2211
Đặt tên theo
Hanuman
1951 WO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.9170607
Viễn điểm quỹ đạo3.4459295
Độ lệch tâm0.0831164
2072.7423158
45.44960
Độ nghiêng quỹ đạo17.30140
146.08400
199.53028
Đặc trưng vật lý
12.8

Liên kết ngoàiSửa đổi