22276 Belkin

tiểu hành tinh

22276 Belkin (1982 UH9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982 bởi L. V. ZhuravlevaĐài vật lý thiên văn Crimean.

Belkin
Khám phá
Khám phá bởiL. V. Zhuravleva
Nơi khám pháĐài vật lý thiên văn Crimean
Ngày phát hiện21 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định22276
1982 UH9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7368420
Viễn điểm quỹ đạo3.5117062
Độ lệch tâm0.3381629
Chu kỳ quỹ đạo1552.7881325
Độ bất thường trung bình28.65930
Độ nghiêng quỹ đạo7.86111
Kinh độ của điểm nút lên9.26712
Acgumen của cận điểm343.69491
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.5

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi