2242 Balaton

tiểu hành tinh

2242 Balaton (1936 TG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1936 bởi Kulin, Gy.Budapest.

Balaton
Khám phá
Khám phá bởiKulin, G.
Nơi khám pháBudapest
Ngày khám phá13 tháng 10 năm 1936
Tên chỉ định
Tên chỉ định2242
Đặt tên theo
hồ Balaton
1936 TG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1,9491482
Viễn điểm quỹ đạo2,4674106
Độ lệch tâm0,1173453
Chu kỳ quỹ đạo1.198,6142820
Độ bất thường trung bình252,40688
Độ nghiêng quỹ đạo2,53896
Kinh độ của điểm nút lên343,97262
Acgumen của cận điểm96,07121
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13,8

Tiểu hành tinh được đặt tên theo hồ Balaton ở Hungary.

Liên kết ngoàiSửa đổi