2244 Tesla

tiểu hành tinh

2244 Tesla là một tiểu hành tinh. Nó được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1952 bởi Milorad B. ProtićBeograd, Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư, bây giờ là Serbia. Nó được đặt tên theo tên nhà vật lý Mỹ gốc Serbia Nikola Tesla (1856–1943).

2244 Tesla
Khám phá[1]
Khám phá bởiMilorad B. Protić
Nơi khám pháBeograd, Nam Tư
Ngày phát hiện22 tháng 10 năm 1952
Tên chỉ định
Tên chỉ định2244
Đặt tên theo
Nikola Tesla
1952 UW1
Vành đai chính Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Cận điểm quỹ đạo2,31297117 AU
Viễn điểm quỹ đạo3,31 AU
Bán trục lớn2,81385338 AU
Độ lệch tâm0,17800580
Chu kỳ quỹ đạo4,72 năm
Độ bất thường trung bình290,22495271
Độ nghiêng quỹ đạo7,82843154
Kinh độ của điểm nút lên106,63547112
Acgumen của cận điểm297,10021189
Đặc trưng vật lý
Kích thướcđường kính 29 km[3]
Kiểu phổC
Cấp sao tuyệt đối (H)11,9

Tham khảoSửa đổi