2245 Hekatostos

tiểu hành tinh

2245 Hekatostos (1968 BC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1968 bởi L. I. ChernykhĐài vật lý thiên văn Crimean.

Hekatostos
Khám phá
Khám phá bởiL. I. Chernykh
Nơi khám pháĐài vật lý thiên văn Crimean
Ngày phát hiện24 tháng 1 năm 1968
Tên định danh
2245
1968 BC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2848927
Viễn điểm quỹ đạo2.9887055
Độ lệch tâm0.1334597
1563.9181153
213.09325
Độ nghiêng quỹ đạo11.86724
85.37516
316.33649
Đặc trưng vật lý
0.0622
11.30

Liên kết ngoài sửa