22638 Abdulla

tiểu hành tinh

22638 Abdulla (1998 MS31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 6 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm LincolnSocorro.

Abdulla
Khám phá
Khám phá bởiNhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám pháSocorro
Ngày khám phá24 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định22638
1998 MS31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4221850
Viễn điểm quỹ đạo3.0503160
Độ lệch tâm0.1147795
Chu kỳ quỹ đạo1653.2259398
Độ bất thường trung bình33.71747
Độ nghiêng quỹ đạo4.78157
Kinh độ của điểm nút lên79.66205
Acgumen của cận điểm247.22045
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.4

Tham khảoSửa đổi