2326 Tololo

tiểu hành tinh

2326 Tololo (1965 QC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 8 năm 1965 bởi Chương trình tiểu hành tinh IndianaĐài thiên văn Goethe Link.

Tololo
Khám phá
Khám phá bởiChương trình tiểu hành tinh Indiana
Nơi khám pháĐài thiên văn Goethe Link
Ngày phát hiện29 tháng 8 năm 1965
Tên định danh
Tên định danh
2326
Đặt tên theo
Cerro Tololo Inter-American Observatory
1965 QC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4189989
Viễn điểm quỹ đạo3.3118027
Độ lệch tâm0.1557904
1771.6441271
243.09503
Độ nghiêng quỹ đạo15.13154
155.96456
258.34228
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0384
11.10

Liên kết ngoài sửa