232 Russia

tiểu hành tinh

232 Russia là một tiểu hành tinh lớn và tối ở vành đai chính. Thành phần cấu tạo của nó có lẽ bằng vật liệu cacbonat nguyên thủy. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 31.01.1883 ở Viên và được đặt theo tên nước Nga.

232 Russia
Khám phá
Khám phá bởiJohann Palisa
Ngày phát hiện31 tháng 1, 1883
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Nga
A921 UA, 1929 QA,
1954 SV, 1970 SN1
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo313.705 Gm (2.097 AU)
Viễn điểm quỹ đạo449.31 Gm (3.003 AU)
381.508 Gm (2.55 AU)
Độ lệch tâm0.178
1487.501 d (4.07 a)
18.65 km/s
278.983°
Độ nghiêng quỹ đạo6.071°
152.545°
51.287°
Đặc trưng vật lý
Kích thước53.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
10.25

Tham khảoSửa đổi