233 Asterope

tiểu hành tinh

233 Asterope là một tiểu hành tinh hoàn toàn lớn, có bề mặt tương đối tối, ở vành đai chính. Nó là một tiểu hành tinh kiểu T hiếm hoi.

233 Asterope
Khám phá
Khám phá bởiA. Borrelly
Ngày phát hiện11 tháng 5 năm 1883
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Sterope
n/a
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo358.008 Gm (2.393 AU)
Viễn điểm quỹ đạo437.839 Gm (2.927 AU)
397.923 Gm (2.66 AU)
Độ lệch tâm0.1
1584.533 d (4.34 a)
18.26 km/s
263.357°
Độ nghiêng quỹ đạo7.675°
222.121°
126.274°
Đặc trưng vật lý
Kích thước103.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
19.70 h
Suất phản chiếu0.087
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
T
8.21

Tiểu hành tinh này do A. Borrelly phát hiện ngày 11.5.1883 ở Marseilles, Pháp, và được đặt theo tên Asterope (hoặc Sterope), một trong 7 nữ thần Pleiades.

Tham khảoSửa đổi