2346 Lilio

tiểu hành tinh

2346 Lilio (1934 CB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1934 bởi K. ReinmuthHeidelberg.

Lilio
Khám phá
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện5 tháng 2 năm 1934
Tên chỉ định
2346
Đặt tên theo
Aloysius Lilius
1934 CB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0002623
Viễn điểm quỹ đạo2.7409551
Độ lệch tâm0.1562242
1333.1782896
239.10725
Độ nghiêng quỹ đạo5.93070
244.83179
106.20222
Đặc trưng vật lý
11.9

Liên kết ngoàiSửa đổi