2351 O'Higgins (1964 VD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1964 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

O'Higgins
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện3 tháng 11 năm 1964
Tên chỉ định
2351
Đặt tên theo
Bernardo O'Higgins
1964 VD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0612512
Viễn điểm quỹ đạo2.9995688
Độ lệch tâm0.1854082
1470.2283056
291.10865
Độ nghiêng quỹ đạo3.74036
332.98310
61.25484
Đặc trưng vật lý
12.8

Liên kết ngoàiSửa đổi