2380 Heilongjiang

tiểu hành tinh

2380 Heilongjiang (1965 SN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1965 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Heilongjiang
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện18 tháng 9 năm 1965
Tên định danh
2380
Đặt tên theo
Hắc Long Giang
1965 SN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0601285
Viễn điểm quỹ đạo2.3237425
Độ lệch tâm0.0601327
1185.3321469
355.80069
Độ nghiêng quỹ đạo1.92445
324.74877
108.91846
Đặc trưng vật lý
13.2

Liên kết ngoài sửa