2382 Nonie (1977 GA) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Nonie
Tên định danh
2382
1977 GA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8474023
Viễn điểm quỹ đạo3.6728307
Độ lệch tâm0.3306796
1674.9026126
233.45273
Độ nghiêng quỹ đạo30.97610
246.07163
67.00108
Đặc trưng vật lý
11.4

Liên kết ngoàiSửa đổi