23 (số)

số tự nhiên

23 (hai mươi ba) là một số tự nhiên ngay sau 22 và ngay trước 24.

23
Số đếm23
hai mươi ba
Số thứ tựthứ hai mươi ba
Bình phương529 (số)
Lập phương12167 (số)
Tính chất
Hệ đếmcơ số 23
Phân tích nhân tửsố nguyên tố
Chia hết cho1, 23
Biểu diễn
Nhị phân101112
Tam phân2123
Tứ phân1134
Ngũ phân435
Lục phân356
Bát phân278
Thập nhị phân1B12
Thập lục phân1716
Nhị thập phân1320
Cơ số 36N36
Lục thập phânN60
Số La MãXXIII
22 23 24

Trong toán họcSửa đổi

Trong khoa học và công nghệSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ (dãy số A050918 trong bảng OEIS)
  2. ^ (dãy số A005384 trong bảng OEIS)
  3. ^ (dãy số A005385 trong bảng OEIS)
  4. ^ (dãy số A045345 trong bảng OEIS)
  5. ^ H. Wramsby, K. Fredga, P. Liedholm, "Chromosome analysis of human oocytes recovered from preovulatory follicles in stimulated cycles" New England Journal of Medicine 316 3 (1987): 121 - 124
  6. ^ Barbara J. Trask, "Human genetics and disease: Human cytogenetics: 46 chromosomes, 46 years and counting" Nature Reviews Genetics 3 (2002): 769. "Human cytogenetics was born in 1956 with the fundamental, but empowering, discovery that normal human cells contain 46 chromosomes."