23 (số)

số tự nhiên

23 (hai mươi ba) là một số tự nhiên ngay sau 22 và ngay trước 24.

23
Số đếm23
hai mươi ba
Số thứ tựthứ hai mươi ba
Bình phương529 (số)
Lập phương12167 (số)
Tính chất
Hệ đếmcơ số 23
Phân tích nhân tửsố nguyên tố
Chia hết cho1, 23
Biểu diễn
Nhị phân101112
Tam phân2123
Tứ phân1134
Ngũ phân435
Lục phân356
Bát phân278
Thập nhị phân1B12
Thập lục phân1716
Nhị thập phân1320
Cơ số 36N36
Lục thập phânN60
Số La MãXXIII
22 23 24

Tham khảoSửa đổi