2405 Welch

tiểu hành tinh

2405 Welch (1963 UF) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1963 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Welch
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện18 tháng 10 năm 1963
Tên định danh
2405
1963 UF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7969883
Viễn điểm quỹ đạo3.6272719
Độ lệch tâm0.1292419
2102.7523978
168.87979
Độ nghiêng quỹ đạo2.24439
128.25507
1.39967
Đặc trưng vật lý
0.0399
12.09

Liên kết ngoài sửa