24102 Jacquescassini

tiểu hành tinh

24102 Jacquescassini (1999 VD9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. JuelsFountain Hills.

Jacquescassini
Khám phá
Khám phá bởiC. W. Juels
Nơi khám pháFountain Hills
Ngày phát hiện9 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
24102
Đặt tên theo
Jacques Cassini
1999 VD9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1001277
Viễn điểm quỹ đạo2.9592037
Độ lệch tâm0.1698003
1469.5797002
26.91735
Độ nghiêng quỹ đạo14.65650
71.73153
336.54325
Đặc trưng vật lý
13.8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi