2417 McVittie

tiểu hành tinh

2417 McVittie (1964 CD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1964 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

McVittie
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện15 tháng 2 năm 1964
Tên chỉ định
2417
1964 CD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4804916
Viễn điểm quỹ đạo3.8867480
Độ lệch tâm0.2208581
2074.8190109
291.03018
Độ nghiêng quỹ đạo3.10780
84.64136
20.09737
Đặc trưng vật lý
11.8

Liên kết ngoàiSửa đổi