2456 Palamedes

tiểu hành tinh

2456 Palamedes là một tiểu hành tinh Troia của Sao Mộc có quỹ đạo L4 Điểm Lagrange thuộc hệ Mặt trời-Sao Mộc, ở "Nhóm Hy Lạp". Nó được đặt theo tên anh hùng Palamedes Hy Lạp cổ đại, người đã tham gia chiến tranh thành Troia. Nó được phát hiện bởi Đài thiên văn Núi TímNam Kinh, Trung Quốc ngày 30 tháng 1 năm 1966.

2456 Palamedes
Khám phá[1]
Khám phá bởiĐài thiên văn Núi Tím
Ngày phát hiện30 tháng 1 năm 1966
Tên chỉ định
1966 BA1
Trojan (thiên văn học)
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo710.392 Gm (4.749 AU)
Viễn điểm quỹ đạo826.050 Gm (5.522 AU)
768.221 Gm (5.135 AU)
Độ lệch tâm0.075
4250.496 d (11.64 a)
13.12 km/s
272.936°
Độ nghiêng quỹ đạo13.907°
327.408°
Đặc trưng vật lý
Kích thước91.7 km
Khối lượng8.1×1017 kg
Mật độ trung bình
2.0 g/cm³
0.0256 m/s²
0.0485 km/s
? d
Vĩ độ hoàng đạo cực
?
Kinh độ hoàng đạo cực
?
0.10
Nhiệt độ~123 K
?
9.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi