24709 Mitau (1991 PE6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu.

Mitau
Khám phá
Khám phá bởiE. W. Elst
Nơi khám pháĐài thiên văn Nam Âu
Ngày phát hiện6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định24709
Đặt tên theo
Jelgava
1991 PE6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5754786
Viễn điểm quỹ đạo3.5198454
Độ lệch tâm0.1549330
Chu kỳ quỹ đạo1943.3392452
Độ bất thường trung bình82.72583
Độ nghiêng quỹ đạo2.62899
Kinh độ của điểm nút lên27.32019
Acgumen của cận điểm256.19339
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.1

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi