2487 Juhani

tiểu hành tinh

2487 Juhani (1940 RL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1940 bởi H. AlikoskiTurku.

Juhani
Khám phá
Khám phá bởiH. Alikoski
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện8 tháng 9 năm 1940
Tên định danh
2487
1940 RL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9582124
Viễn điểm quỹ đạo2.8364004
Độ lệch tâm0.1831614
1355.7628735
61.56735
Độ nghiêng quỹ đạo2.81351
347.55564
37.40662
Đặc trưng vật lý
13.2

Liên kết ngoài sửa