2488 Bryan (1952 UT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1952 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Bryan
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện23 tháng 10 năm 1952
Tên định danh
2488
Đặt tên theo
William Lowe Bryan
1952 UT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7567325
Viễn điểm quỹ đạo2.7710331
Độ lệch tâm0.2240179
1244.1689086
127.78813
Độ nghiêng quỹ đạo6.89248
62.45613
300.91207
Đặc trưng vật lý
13.9

Liên kết ngoàiSửa đổi