2503 Liaoning

tiểu hành tinh

2503 Liaoning (1965 UB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1965 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Liaoning
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện16 tháng 10 năm 1965
Tên định danh
2503
Đặt tên theo
Liaoning
1965 UB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7264451
Viễn điểm quỹ đạo2.6587965
Độ lệch tâm0.2126112
1185.8881680
36.74662
Độ nghiêng quỹ đạo7.10532
11.94290
16.15089
Đặc trưng vật lý
13.9

Liên kết ngoài sửa