2504 Gaviola

tiểu hành tinh

2504 Gaviola (1967 JO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1967 bởi Carlos Ulrrico CescoKlemola, A. R.El Leoncito.

Gaviola
Khám phá
Khám phá bởiCarlos Ulrrico CescoKlemola, A. R.
Nơi khám pháEl Leoncito
Ngày phát hiện6 tháng 5 năm 1967
Tên định danh
2504
Đặt tên theo
Enrique Gaviola
1967 JO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5266108
Viễn điểm quỹ đạo2.9967892
Độ lệch tâm0.0851248
1676.3441393
40.80908
Độ nghiêng quỹ đạo4.07165
10.17351
158.49253
Đặc trưng vật lý
12.1

Liên kết ngoài sửa