2509 Chukotka

tiểu hành tinh

2509 Chukotka (1977 NG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1977 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Chukotka
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện14 tháng 7 năm 1977
Tên định danh
2509
Đặt tên theo
Chukotka Autonomous Okrug
1977 NG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9821867
Viễn điểm quỹ đạo2.9305717
Độ lệch tâm0.1930453
1406.1819979
343.45217
Độ nghiêng quỹ đạo2.84998
343.76950
348.22893
Đặc trưng vật lý
12.6

Liên kết ngoàiSửa đổi