2514 Taiyuan

tiểu hành tinh

2514 Taiyuan (1964 TA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1964 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Taiyuan
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện8 tháng 10 năm 1964
Tên chỉ định
2514
Đặt tên theo
Taiyuan
1964 TA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3879488
Viễn điểm quỹ đạo2.9144218
Độ lệch tâm0.0992901
1576.7344769
40.54310
Độ nghiêng quỹ đạo2.34328
358.79718
13.33706
Đặc trưng vật lý
12.9

Liên kết ngoàiSửa đổi